Παρακολούθηση διαθεσιμότητας ειδών αποθήκης και καταχώρηση νέων παραλαβών.