Ο χρόνος επισκευής εξαρτάται από το είδος της βλάβης και από τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών των κατασκευαστών. Εάν πρόκειται για καθαρισμό ή backup o χρόνος κυμαίνεται από 1 έως 2 ημέρες.